odhaľovanie odpočúvacích zariadení, detektory odpočúvacích zariadení

a mikrokamier

Agentúra pre bezpečnosť informácií

Kto má informácie, ten má moc
LiveZilla Live Chat Software

Pre predsedu firmy

Ak ste sa už dopracovali až tú, ide i vážnu vec. Neistota, či sme odpočúvaní, alebo nie, nie je nič v porovnaní so skutočnosťou, že hoci žiadne zariadenie nenájdeme, aj tak tam niekedy bude. Obdobie zabezpečovania vo firmách sa začalo od zamykania objektu zámkom, neskôr bol zavedený strážny, monitoring, systém alarmov, až nakoniec sa vyžaduje zavedenie elektronickej ochrany. Došlo k tomu, že informácie vykrádané nielen násilným vlámaním sa do objektu firmy, ale prechádzajúc sa okolo neho. Prehnané zabezpečovanie je zbytočné, ale nemôžete prechádzať okolo potenciálneho problému ľahostajne. Vybavujeme firmy naším zariadením, starostlivo školíme v manipulácií s ním, a po roku vykonávame kontrolu vyškolených osôb, ako si pri manipulácií s tým zariadením vedú. Riešenia, ktoré používame majú životnosť okolo 10 rokov.

Od kedy naša firma začala vykonávať vedecko-výskumnú činnosť (2003), NIKDY sme nemali reklamácie zariadení. Stretnutie  s našou firmou vyrieši veľa Vašich pochybností. Pozrite si prosím, časť článkov v tlači, kde podrobne rozoberáme tému vykrádania  informácií vo firmách (do budúcna i preklady). Možno, že len samo školenie pre vedúcich pracovníkov Vašej firmy bude postačovať, aby ste sa  primárne ubránili pred agresiou konkurencie. Vítame kontakt s nami.

Berte prosím na vedomie, že vzhľadom k široko ponímanému sledovaniu je možno:

  • vyvádzať marketingové plány
  • vyvádzať tajné technologické procesy
  • vyvádzať informácie týkajúce sa financií
  • vyvádzať dôverné informácie týkajúce sa  bezpečnosti štátu
  • vyvádzať tajné informácie vedenia podniku a jeho majiteľa 
  • ničiť nepriateľov ich vlastnými zbraňami
  • vydierať
  • rozkrádať majetok
  • pripravovať sa na útok
  • preberať trhy 

So všetkými tými problémami je treba bezpodmienečne bojovať, a čo viac, vďaka našej firme od roku 2003, bojovať efektívne.

Priamy kontakt na predsedu Mgr. inž. Piotra Zajączkowského / +48 601 81 88 72
ABI
odhaľovanie odpočúvacích zariadení
detektory odpočúvacích zariadení

+48 32 21 461 17
+48 601 81 88 72
Pôsobíme na území Európskej unie
engine created byinput.com.pl
Copyright © 2013-2023 Agencja Bezpieczeństwa Informacji